O klastru

MSEK sdružuje společnosti působící v energetickém, zvláště pak v teplárenském průmyslu. Byl založen v roce 2008 s iniciativy společností Dalkia ČR, a.s., KHK MS kraje, VŠB-TU Ostrava, Výzkumného energetického centra a dalších. V současné době má klastr 21 členů. Je aktivní v oblastech výzkumu a vývoje, propagace sdružení a propagace energetické gramotnosti mezi širokou veřejnost, kde realizuje projekty podporované EU… [více]

Česky | English