Orgány sdružení

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, každý člen má 1 hlas.

Výkonná rada:

Výkonná rada je výkonný orgán sdružení a řídí činnost sdružení mezi valnými hromadami. Má pět členů, čtyři jsou voleni valnou hromadou a pátý člen je výkonný ředitel, který je volen výkonnou radou.

logo-veolia-newIng. Zdeněk Duba
Veolia Česká republika, a.s.
Ing. Pavel Bartoš
Krajská hospodářská komora MSK
Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc
EVECO Brno, s.r.o.
Tomáš Závada
INTOZA s.r.o.
Ing. Jan Poledník
MSEK, o.s.

Dozorčí rada:

Dozorčí rada má tři členy, které volí valná hromada. Dozorčí rada volí svého předsedu , který řídí činnost dozorčí rady a místopředsedu, který zastupuje jeho předsedu v jeho nepřítomnosti.

Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc
VŠB-TU Ostrava, VEC
předseda
logo-cepsIng. René Honiš
ČEPS, a.s
místopředseda
logo-loydIng. Libor Prouza
LOYD GROUP s.r.o.
člen

Statutární zástupci:

logo-veolia-newIng. Zdeněk Duba
prezident
Ing. Pavel Bartoš
viceprezident
Ing. Jan Poledník
výkonný ředitel

 

Česky | English