Sdružení

O MSEK a sytém financování:

MSEK sdružuje společnosti působící v energetickém, zvláště pak v teplárenském průmyslu. Byl založen v roce 2008 s iniciativy společností Dalkia ČR, a.s., KHK MS kraje, VŠB-TU Ostrava, Výzkumného energetického centra a dalších. V současné době má klastr 21 členů. Je aktivní v oblastech výzkumu a vývoje, propagace sdružení a propagace energetické gramotnosti mezi širokou veřejnost, kde realizuje projekty podporované EU.

Klastr je financován na principu PPP (financování je založeno na sloučení vlastních zdrojů klastru z příspěvků členů a dotace ze strukturálních fondů EU).

Oblasti zájmu Moravskoslezského energetického klastru, o.s.

 1. Výzkum a vývoj jako např.
  • Nákup laboratorního zařízení
  • Nákup a provozování experimentálního zařízení
  • Realizace výzkumných aktivit
 2. Marketing a propagace jako např.
  • Realizace výstav a veletrhů
  • Realizace odborných kulatých stolů, seminářů a konferencí
  • Výroba prezentačních materiálů
 3. Vzdělávání
  • Realizace stáží a praxí pro studenty SŠ, SOŠ, SOU
  • Realizace stáží a praxí pro studenty VŠ
  • Další vzdělávání zaměstnanců členů klastru

Co je klastr:

Klastr je územně koncentrovaná síť spolupracujících firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, přidružených institucí a organizací. Jejich kooperační vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Vize:

„Do 10 let zajistit pro Moravskoslezský kraj, jakožto druhý nejvyspělejší průmyslový pól v České republice, energetickou soběstačnost v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.“

Cíle

 • spolupráce na energetické koncepci státu
 • podpora implementace legislativy EU do legislativy ČR
 • podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a propagace a výchova k energetickým úsporám
 •  podpora malých a středních podniků v regionu
 • podpora výzkumu a vývoje v oblasti energetiky a životního prostředí
 •  spolupráce při řešení problematiky využívání druhotných zdrojů energie v Moravskoslezském kraji k energetickým účelům
 • podílení se na zvyšování energetické gramotnosti zejména mladých lidí

Česky | English