O projektu

Projekt  5.1SPK02/033  „Rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru a posílení jeho výzkumných aktivit“
realizace: 1. 9. 2012 – 31. 12. 2014

Hlavním cílem projektu je rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru především v oblasti energetiky a energetické koncepce s ohledem na rozvoj Moravskoslezského kraje. Dílčím cílem projektu je také zkvalitnění vazeb mezi VŠ a podnikatelskou sférou v oblasti výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. V rámci připravovaného projektu předpokládáme posílení spolupráce členů klastru – firem a výzkumných institucí prostřednictvím rozvoje plánovitého výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. Předpokládáme pořízení investičního vybavení pro zajištění výzkumných aktivit. Projekt bude podporovat také propagaci a internacionalizaci klastru prostřednictvím účasti na veletrzích a výstavách a vytvoření strategie klastru s ohledem na energetickou koncepci. Očekáváme také zpracování odborných studií, posudků v oblasti energetických úspor a využití infrastruktury a znalostí výzkumných pracovníků Výzkumného energetického centra. Rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru zvýší inovační potenciál a upevní kooperační vazby mezi jednotlivými členy klastru, které zvyšují jejich konkurenceschopnost. Jednotlivé specifické cíle projektu:

  1. Propagace klastru a jeho jedinečnosti v národním a mezinárodním měřítku.
  2. Propagace činností a výsledků klastru – rozvoj energeticky nezávislého kraje – propagace energetické koncepce.
  3. Podpora rozvoje vědy a výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor ve spolupráci s výzkumnými institucemi a zástupci firem.
  4. Řešení problematiky využívání druhotných zdrojů energie v Moravskoslezském kraji k energetickým účelům – dovybavení diagnostické laboratoře a vznik nové laboratoře pro výzkum čisté energie z biomasy.
  5. Rozvoj lidských zdrojů vedoucí k rozšíření klastru – vznik nových pracovních míst a odborné semináře a workshopy.
  6. Internacionalizace klastru – získání informací o zahraničních trzích a možností dlouhodobé spolupráce se zahraničními firmami a klastrovými seskupeními.

logoeu-oppi

Projekt 5.1SPK02/033 „Rozvoj činností Moravskoslezského energetického klastru a posílení jeho výzkumných aktivit“

Česky | English