O projektu

Realizace projektu:  1. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Hlavním cílem projektu je především rozšířit a zkvalitnit praktické vyučování vybraných středních škol se zaměření na elektrotechniku (partneři projektu) ve dvou regionech, vytvořením Vlastních středisek praxe Moravskoslezského energetického klastru (MSEK), jejichž aktivity budou odpovídat reálným potřebám firem s elektrotechnickým zaměřením působícím v daném regionu. Těžištěm projektu je rozvoj praktického vyučování a praxí zaměřené na elektrotechnický obor – vytvořit střediska, kde budou žáci plnit reálné úkoly vycházející z potřeb potencionálních zaměstnavatelů (firem především členů klastru a dalších institucí). Projekt bude zahájen Úvodním společným setkáním zástupců regionálních firem, zástupců zapojených škol a představitelů MSEK. Cílem setkání bude definovat potřeby firem z praxe na základě, kterých budou specifikovány úkoly pro žáky zapojených škol. Výstupem pak bude databáze praktických úkolů, které budou žáci v rámci praktické výuky pod dozorem odborníků z praxe plnit. Tyto úkoly budou zaměřeny na rozvíjení odborné kvalifikace žáků, na jejich zručnost a schopnost postupovat samostatně, tak aby co nejvíce vyhověli potřebám zadavatele práce. Pro zajištění funkčnosti středisek budou sestaveny pracovní týmy, v kterých budou pracovat žáci na zadaných úkolech pod dohledem pedagogů a odborných garantů z praxe. Ke konci realizace projektu proběhne Závěrečné společné setkání, kterého se budou účastnit opět zástupci všech zapojených institucí a partnerů. Na tomto setkání proběhne vyhodnocení praktických úkolů, které žáci vypracovávali v rámci středisek praxe. Toto vyhodnocení proběhne formou soutěže a vystavením prezentačních tabulí s výsledky jednotlivých týmů. Celkovým výstupem projektu bude rozšíření a zkvalitnění praktického vyučování o praxe na reálných zadáních na SŠ získáním nových partnerů a možností pro realizaci praktického vyučování žáků škol.

logoesf-eu-msmt-opv-2-small

Projekt CZ.1.07/1.1.00/54.0052 „Rozvoj a zkvalitnění praktického vyučování elektrotechnických oborů“

Česky | English